EFOP-1.4.3-16-2017-00074

Együttműködés a család-és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal

A "Jó kis hely" munkatársai szoros együttműködést kívánnak kialakítani a család-, és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Az önkormányzat működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése a "Jó kis hely" és a gyermekjóléti szolgálat célja is. Ezen célok elérése érdekében a folyamatos kapcsolattartás, a havi megbeszélések, a krízis esetén megszervezett esetmegbeszélések elengedhetetlenek. Az együttműködés keretein belül, kihelyezett fogadónap kialakítását kezdeményezzük, hogy a "Jó kis hely" közelebb hozza a család-, és gyermekjóléti szolgálat szakembereit és szolgáltatásait, az azokat igénybevevő családokhoz. Abban az esetben, amikor a család olyan szolgáltatásban részesül, melynek igénybevételére a család-, és gyermekjóléti szolgálat intézményében kell hogy sor kerüljön, segít a családnak az intézménybe jutásban, időpont egyeztetésben.

Szakma és szakmaközi együttműködések, bekapcsolódás a jelzőrendszer munkájába

A "Jó kis hely" munkatársai bekapcsolódnak a jelzőrendszerbe, és rendszeres kapcsolatot tartanak azok szereplőivel. Többek között a pedagógusokkal, védőnőkkel, háziorvosokkal, egyházak képviselőivel, család-, és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival való jó kapcsolat kialakítása elősegíti a jelzőrendszerbe való könnyebb illeszkedést. A problémák korai felismerése és az esetleges fejlődési elmaradások kezelése a különböző szakmák bekapcsolásával hatékonyabban kezelhetők és szakszerű segítség eljuttatásával a "Jó kis hely" munkatársai fontos szerepet láthatnak el a megelőzésben, és a már meglévő hátrányok enyhítésében, problémák szakszerű kezelési módjának kialakításában. Az alapellátásokhoz és a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása egyaránt fontos, melyben a program munkatársai a különböző intézmények képviselőivel való együttműködése által könnyebben megteremtheti a feltételeit. A munkatársak hozzájárulnak a családoknak a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáféréséhez oly módon, hogy információkkal látják el őket az intézmények szolgáltatásaira vonatkozóan, és segítik őket azok elérésében. A szolgáltatások elérését megkönnyítik oly módon, hogy a családokat szükség esetén eljuttatják a szolgáltatás helyéhez, vagy a szakemberek helybe hozásával is segíti azokat, akik igénybe kívánják venni azokat.

Védőnő, gyermekorvos: Egészséges életmód kialakítása, betegségek megelőzése; a "Jó kis hely" lehetőséget ad a szakemberek helybe hozásával is programok szervezésére, ahol a helyes életmód kialakítása közös tevékenységek révén spontán beépülhet a mindennapi életbe, de fórumok alkalmával feltehetik kérdéseiket a szakembereknek.

Óvoda: óvodai napok szervezése; óvodai nevelők és szülők közötti partneri kapcsolat kialakításának segítése; évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó alkotói délutánok szervezése, melyekbe a szülők is bekapcsolódnak ; nyílt napok szorgalmazása; iskola-előkészítő feladatok segítése; pályázatokon, versenyeken való részvétel megkönnyítése

Iskola: iskolalátogatás szervezése a szülőkkel, iskolalátogatás a különböző iskolai eseményekre gyermekcsoportnak; tehetséggondozás és tantárgyi felkészítések elérésének megkönnyítése a gyermekek szállításának megoldásával; tehetséggondozás és tantárgyi felkészülés segítése helyben a "Jó kis hely" épületében; pályaorientáció; középiskolai lehetőségek feltérképezésének segítése; különböző szakmák megismerése (üzemlátogatás) a térségi munkaáltatókkal kialakított kapcsolatok révén; szükség esetén a munkaügyi központ és civil szervezetek bevonásával; pályázatokon és versenyeken való részvétel megkönnyítése.

Munkaügyi központ és civil szervezetek, egyházak képviselői: az önkéntes tevékenység megismertetése, különböző képzésekről és szolgáltatásokról információnyújtás; munkahelykeresés megkönnyítése (állásbörze szervezése, vagy az érdeklődők eljuttatása szervezett állásbörzékre), önéletrajzok készítése, igény esetén humánszolgáltatások, felkészítő csoportos tevékenységek szervezése

Rendőrség: A rendőrség szervezésében induló programok megismerése, programjaikon való részvétel megkönnyítése, közlekedésbiztonsági ismeretek nyújtása játékos formában, preventív kezdeményezéseikben való részvétel

A helyi közösségi élet erősítése: közösségi és kulturális rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése

Családi napok szervezése, mely lehetőséget ad a családoknak a közös kikapcsolódásra, a közösség és a család erősítése érdekében. Gyermeknap szervezése; közös tűrázások, kirándulások; szabadidős tevékenységek, preventív célú programok; ünnepségek szervezése- gyermekek különböző ünnepekre való felkészítése, lebonyolítása; színjátszókör kialakítása; szülői alkotókör kialakításának kezdeményezése

Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése a család utaztatásának támogatásával, a szakember helybe hozásával

Helyszín biztosítása a célzott és intenzív kapcsolattartás kialakítására a nevelőszülői hálózattal, a településen élő nevelőszülők, nevelt gyermekeknek a hálózattal, a gyámokkal való kapcsolattartásra. Pszichológussal való együttműködési lehetőség kialakítása, mely segíti a gyermekeket a fejlődésben, a szociális élet kialakításában, társadalmi elfogadás, kapcsolatok helyes kialakítása, traumák, élethelyzetek megfelelő kezelésében. A településen nem biztosított ez a szakmai segítségnyújtás, melyet a program biztosíthat a településen élőknek. A szolgáltatásokhoz és közös programokhoz való hozzáférés támogatásának keretein belül, segíti az önkormányzat a gyerekek, családok eljutását a szervezett programokra, a szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások időpontjaira.